Pokyny pro přihlášení do systému:


Přihlašovací jméno (login) studentů se skládá celkem ze čtyř částí.
- První část tvoří poslední dvojčíslí roku, ve kterém student zahájil studium.
- Druhou část tvoří první čtyři písmena z příjmení studenta. (Pokud má příjmení méně písmen, napište celé příjmení)
- Třetí část tvoří první písmeno ze studentova jména.
- Poslední část je jednociferné číslo sloužící k odlišení studentů v případě,
  že by v ročníku existovali dva studenti se stejnými jmény a tudíž stejným loginem.
  Typicky má toto identifikační číslo hodnotu 1.

Příklad: Student Adam Pampeliška nastoupil studium v roce 2001.
Jeho login bude tedy 01pampa1. Pokud by ten samý rok nastoupil studium ještě jeho bratr,
který se jmenuje Alois, jeho login by pak byl 01pampa2. Pokud by se k nim přidala ještě
jejich sestra jménem Aneta, její login by byl 01pampa3...


!!! login piste malym pismem a bez hacku a carek !!!
Heslo uživatele je pro první přihlášení implicitně nastaveno na hodnotu rodného čísla (psáno bez lomítka)
Ihned po prvním přihlášení si změňte svoje heslo na tránce osobní údaje!
S případnými dotazy nebo problémy při přihlášení se obraťte na správce informačního systému>